کرج، بلوار ملاصدرا، چهارراه نبوت ، برج پارسه ، طبقه اول
34210482 - 34210481 (026)

دندان درد شبانه

دندان درد شبانه دندان دردهای به وقت شب دندان دردی که شب ها وقتی به آرامی سر به بالشت می نهی و آرامش طلب می کنی از آن دسته درد های وحشتناک است که به قول معروف خواب و خوراک را از آدم می گیرد و نمی گذارد دمی خواب به چشمانمان وارد شود، از […]

read more »
Call Now Button